Stichting LenaLua en het Brazilië Netwerk

Sinds 2005 onderhouden wij contact met andere Nederlandse organisaties die projecten in Brazilië steunen. Dit is ‘het Brazilië Netwerk’, opgericht vanuit een initiatief van Stichting Tito de Alencar in Nijmegen. Kleine maar ook grotere organisaties lopen vaak tegen dezelfde problemen en vraagstukken aan. Ervaringen uitwisselen is dan erg leerzaam en de mogelijkheid hebben om de krachten te bundelen kan zinvol zijn. De bijeenkomsten worden twee keer per jaar georganiseerd. Inhoudelijk gaan de bijeenkomsten over gevarieerde actuele onderwerpen. Wij kijken daarbij ook kritisch naar onszelf en naar de eigen organisatie. Het Brazilië Netwerk is ook te vinden op Hyves.

Deelnemende organisaties en personen zijn
Stichting Tito de Alencar titodealencar
Stichting Help Mij Leven helpmijleven
Stichting SOOS Brasil soos-brasil.nl
Stichting Pro Amazonas proamazonas
Stichting Todos todos
Mendel Hardeman zingendoog

Wilt u ook deelnemen aan een van onze bijeenkomsten? Laat dat dan weten aan een van bovenstaande organisaties, of neem contact op met ons. De eerstvolgende bijeenkomst is op 26 maart 2011 in Dieren.

Korte samenvatting van de bijeenkomsten:

  • 26 juni 2010 in Lent (fondsenwerving in Brazilie; ‘Structurele subsidie of Projectsubsidie’ met een gastspreker van het NCDO; tips voor continueren geldstroom; Vertoning Filmfragmenten “Abraça-me” )
  • 7 november 2009 bij Stichting Todos in Amsterdam (microkredieten, kansen en bedreigingen, belastingtechnische zaken)
  • 25 oktober 2008 in restaurant de Daaldersplaats in Sneek (vervolg microkredieten, sterkte-/zwakte analyses)
  • 19 april 2008 in Malden (CBF keurmerk, microkredieten, onderzoek Lau Schulpen)
  • 20 oktober 2007 in CREA Amsterdam (protocol, visie, voorwaarden/spelregels, samenwerking, taakverdeling, financiën,logo en Brazilië Netwerk op Hyves)
  • 21 april 2007 Debat, geleid door Klaas Drupsteen, in het CREA Amsterdam
  • 27 januari 2007 in CREA Amsterdam (voorbereiding op 21 april)
  • 18 november 2006, Ark van Oost, Nijmegen, (taakverdeling, logo, financiering, financieel technische kanten van donaties en mogelijkheden van online donaties, presentatie Brazilië Netwerk in de media)
  • 27 mei 2006, Ark van Oost, Nijmegen, (visie, minimum aantal deelnemers, activiteiten, waarborgen continuïteit)
  • 19 November 2005 Ark van Oost, Nijmegen, (i.s.m. het COS Gelderland): Wat is het nut van samenwerken? Wat zijn voorwaarden? Kenmerkende problemen in de samenwerking met Brazilië.